loader image

Pozaludzka natura w polskim systemie prawnym. Krytyczna analiza aktów prawnych i orzecznictwa sądowego. Zarys problematyki

Wydawnictwo: Arche 2021

Współautorstwo z Z. Warso, w publikacji zbiorowej „Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa. Wyzwania”, pod red. nauk. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej (2021).

Fragment: „Kreowanie nowej jakości postaw wobec pozaludzkiej natury w dobie prognozowanej od lat, a aktualnie odbywającej się na naszych oczach katastrofy klimatycznej a także kryzysu bioróżnorodności oraz ogromnej skali cierpienia zwierząt wykorzystywanych w hodowlach przemysłowych, wymaga uważności i wrażliwości zarówno na etapie tworzenia prawa, jak i jego stosowania. Sytuacja ta dopomina się od nas wszystkich przełamywania swoistego oportunizmu, odwagi i wychodzenia poza schemat. Jako prawniczki i prawnicy mamy jednak ku temu wszelkie kompetencje, bowiem odebraliśmy solidne wykształcenie, krytyczne myślenie powinno być istotą naszej pracy, zaś umiejętne posługiwanie się językiem jest warunkiem koniecznym jej wykonywania. Posiadamy zatem narzędzia do wprowadzania w prawie zmian na rzecz pozaludzkiej natury.”

Inne publikacje

Poznaj mój dorobek naukowy.