loader image

Miasto wobec wyzwań

Wydawnictwo: UrbanLab Gdynia 2021

„Miasto wielogatunkowe. Regulacje prawne dziś i w przyszłości”, w publikacji „Miasto wobec wyzwań” pod red. L. Lorenc-Barańskiej.

Fragment: „(…) człowiek stanowi i egzekwuje prawo, ale jednocześnie uwzględnia w tym procesie nie tylko swój własny gatunek, lecz każdy, który zasiedla miasto. Prawa zwierząt zamieszkujących miasta powinny być równo-ważne w tym sensie, że powinny gwarantować zwierzętom reprezentację ich interesów, potrzeb i „punktów widzenia” . Aby do tego doszło, projektowanie prawa, podobnie jak projektowanie miast, powinno przestać koncentrować się wyłącznie na ludzkiej skali i zróżnicować ją w odniesieniu do pozostałych mieszkańców.”

Inne publikacje

Poznaj mój dorobek naukowy.