loader image

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer 2021

Opracowanie uwzględnia ponad 23 – letni dorobek doktryny i orzecznictwa sądowego w odniesieniu od ustawy o ochronie zwierząt, a ponadto podejmuje wiele problemów dotychczas niepoddawanych analizie, a wynikających z problematyki ochrony zwierząt raportowanej, m,in. przez organizacje społeczne. Dzięki licznym przykładom komentarz ma wymiar praktyczny.

Inne publikacje

Poznaj mój dorobek naukowy.