loader image

Walczą o sprawiedliwość dla ptaków, którym Wody Polskie zniszczyły lęgi. Sąd nie chce ich dopuścić do postępowania

Gazeta Wyborcza, 2021

Artykuł red. Roberta Jurszo poświęcony sprawie ochrony Wisły, prowadzonej przez adw. Karolinę Kuszlewicz, zwłaszcza zaś aspektom wykonywania przez organizacje społeczne praw oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych dotyczących zwierząt i przyrody.

Zobacz online →