loader image

Sąd nie pozostawia wątpliwości. Policja nie miała racji wystawiając mandaty protestującym w obronie Łyśca

Gazeta Wyborcza, 2022

Artykuł opisuje sprawę aktywistów, którzy protestowali przeciwko zmniejszeniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zaś policja wniosła do Sądu o ich ukaranie. Obronę świadczyła adw. Karolina Kuszlewicz, sprawa została umorzona, Sąd stanął w całości po stronie protestujących społeczników.

Zobacz online →