loader image

Bear dens and ancient trees face onslaught of logging in Poland

The Guardian, 2022

The Guardian opisał sprawę ochrony siedlisk niedźwiedzi, w stosunku do których Kancelaria uzyskała w 2022 r. sądowy zakaz prowadzenia wycinki drzew na 40 ha lasu w Bieszczadach jako „sprawę bez precedensu”.

Zobacz online →