loader image

case studies – karolina kuszlewicz sprawy

Interesują mnie sprawy, które poprawiają standardy ochrony zwierząt i przyrody

Ochrona zwierząt przed myśliwymi

Ochrona zwierząt przed myśliwymi

Tutaj krótki wstęp. Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące łamania prawa przez myśliwych w zakresie traktowania zwierząt tzw. łownych, a także przypadkami postrzelenia innych zwierząt.
Sprawa ochrony ptasich siedlisk

Sprawa ochrony ptasich siedlisk

Kancelaria regularnie prowadzi spawy dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, w tym ich siedlisk przyrodniczych. Celem takich postępowań jest zazwyczaj wstrzymanie wykonywanych prac inwestycyjnych do czasu ustalenia zasad ich prowadzenia zgodnych z wymogami ochrony ...
Sprawa odebranego boksera

Sprawa odebranego boksera

Zwierzęta towarzyszące przebywające w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu powinny zostać czasów odebrane dotychczasowym właścicielom bądź opiekunom. Kancelaria przeprowadziła dziesiątki postępowań administracyjnych i karnych w tym zakresie, zaś jednym z ...
Sprawa karpi

Sprawa karpi

Znęcanie się nad karpiami poprzez przetrzymywanie tych zwierząt bez wody było w Polsce praktyką powszechną. Dzięki determinacji organizacji społecznych stopniowo udaje się ją zmieniać. Kancelaria w 2016 r. doprowadziła do pierwszej w historii wygranej przed Sądem ...