loader image

Karolina Kuszlewicz Kancelaria: Oferta

Prowadzę sprawy sądowe i działam edukacyjnie

Przedmiot działalności: ochrona praw zwierząt, odpowiedzialność z tytułu błędów weterynaryjnych, ochrona przyrody i środowiska naturalnego, ochrona naukowczyń/ naukowców i ich dorobku przed manipulacjami.

Podstawą mojej praktyki jest tajemnica adwokacka, transparentne zasady rozliczeń i zaufanie.

"
Karolina Kuszlewicz Kancelaria Adwokacka

Sprawy sądowe
i administracyjne

Kancelaria adwokacka zajmuje się kompleksową obsługą całych postępowań karnych, cywilnych, administracyjnych i sądowo- administracyjnych w zakresu ochrony zwierząt, przyrody, środowiska naturalnego oraz ochrony nauki.

Z uwagi na przedmiot działalności, wymagający często wiedzy fachowej z innych dziedzin, Kancelaria adwokacka współpracuje z naukowcami/naukowczyniami w celu uzyskiwania opinii i ekspertyz, np. z zakresu świadomości doznaniowej zwierząt, zniszczeń w środowisku itd. Angażuje się w opracowanie strategii całej sprawy, w tym jej publiczne komunikowanie (jeśli jest taka potrzeba oraz w wyłącznie w zakresie zagadnień prawnych).

Koszty prowadzenia sprawy zależą od jej charakteru oraz rozmiarów, dlatego zawsze ustalane są w drodze indywidulanych rozmów. Rozliczenia może mieć charakter ryczałtowy lub godzinowy. Kancelaria adwokacka preferuje pobieranie wynagrodzenia za kolejne etapy sprawy.

Porady
prawne

Porada prawna polega na konsultacji danego problemu. Zwykle ma ona na celu doraźną pomoc w określonej sytuacji, wyjaśnienie wątpliwości lub ustalenie dalszych kroków prawnych, które można podjąć, takich jak np. proces sądowy.

Porady udzielane są w Kancelarii albo online (po uprzednim porozumieniu się co do optymalnej formy).

Koszt porady wynosi 450 zł brutto (obejmuje wcześniejsze przygotowanie na podstawie przesłanych dokumentów do 10 sztuk).

Stała
współpraca

Oferta stałej współpracy dedykowana jest, w szczególności organizacjom społecznym lub innym podmiotom, które na co dzień dbają o prawa zwierząt, przyrodę, środowisko naturalne oraz zajmują się popularyzacją nauki.

Jest to preferowana forma współpracy ze strony Kancelarii, bowiem pozwala na szerokie, strategiczne opracowanie wielosapsektowych działań, które obejmują zarówno bieżące konsultacje zagadnień prawnych, jak i udział w sporządzaniu pism, przygotowaniach do poprowadzenia procesu sądowego, komunikowanie publicznie istotnych problemów prawnych itd.

Zakres i przedmiot współpracy ustalany jest indywidulanie. Niewątpliwą zaletą Klienta w ramach stałej współpracy jest gwarancja dostępności Kancelarii, która w każdym miesiącu z góry rezerwuje czas na wspólne sprawy oraz niższe stawki godzinowe za pracę od takich, które dotyczą współpracy jednorazowej.

Koszty stałej współpracy zależą od jej rozmiaru, dlatego zawsze określane są w drodze indywidulanych rozmów.

Szkolenia
i warsztaty

Adw. Karolina Kuszlewicz prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawnej ochrony zwierząt (praw zwierząt) i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki stosowania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie – w tym w pracy dla organizacji społecznych, służb mundurowych, samorządów, kuratorów sądowych itd.

Oferta dedykowana jest podmiotom, które chcą zorganizować szkolenie lub warsztaty z wyżej wskazanych obszarów, zarówno jednorazowo, jak i w cyklu szkoleniowym.

Koszty pracy trenerskiej zależą od jej charakteru oraz rozmiarów, dlatego zawsze ustalane są w drodze indywidulanych rozmów. Rozliczenie ma charakter godzinowy.